Woningontruiming Arnhem

Privacyverklaring

×

Privacyverklaring Senior Verhuizer V.O.F.

Inleiding

Senior Verhuizer biedt verhuizingen op maat omdat elke senior specifieke wensen en behoeften heeft. Flexibiliteit en eerlijke dienstverlening voor eerlijke prijzen zijn voor ons belangrijk. Voor een optimale dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, in dit kader nemen wij technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens en welke maatregen wij nemen om de veiligheid van data te waarborgen.

Artikel 1. De verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerkingen en de verantwoordelijke hiervoor is:

Senior Verhuizers V.O.F.

Vlamoven 34

6826 TN Arnhem

KvK: 65908279

info@woningontruimingarnhem.com

Artikel 2. Definities

In deze privacyverklaring hanteren wij de volgende begrippen:

 1. Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee de identiteit van de natuurlijke person kan worden vastgesteld;
 2. Betrokkene: De natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt;
 3. Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke of de rechtspersoon die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 4. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geĆÆnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Artikel 2. Persoonsgegevens die wij verwerken

 1. Klantgegevens

Van onze klanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer/IBAN.
 1. Persoonsgegevens medewerkers

De verhuizingen worden verricht door onze professionele, deskundige medewerkers. Deze medewerkers lenen wij in via een payroll-organisatie. Deze organisatie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens,
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht,
 • Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring,
 • Gegevens over trainingen en opleidingen,
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof,
 • Nationaliteit, BSN, identiteitsbewijs, een eventuele werkvergunning,
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening (indien van toepassing),
 •  Eventuele reverenties en getuigschriften,
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Artikel 3. Doeleinden gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze klanten voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst tussen u als opdrachtgever en Senior Verhuizer als aannemer van opdracht;
 • Het gebruiken van (delen van) persoonsgegevens ter naleving van wet- en regelgeving, zoals de fiscale wetgeving of onderzoek en opsporing;
 • Het opbouwen en in stand houden van een klantenbestand en de commerciĆ«le exploitatie ervan. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het versturen van digitale nieuwsbrieven en telefonisch contact;
 • Het versturen van periodieke nieuwsbrieven en reclames voor promotiedoeleinden, mits u zich via onze website hiervoor heeft aangemeld.

Artikel 4. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De communicatie bewaren wij in ieder geval minimum twee jaar, de factuurgegevens dienen we minimum 7 jaar te bewaren in verband met de fiscale regelgeving. Voor meer informatie over onze bewaartermijnen kunt u ons mailen naar info@woningontruimingarnhem.com  

Artikel 5. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij nemen gedegen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Zo bewaart Senior Verhuizer uw persoonsgegevens in beveiligde online omgeving waar geen externe partijen toegang hebben. Enkel de vennoten van Senior Verhuizer hebben toegang tot de persoonsgegevens die wij in onze systemen verwerken. De bedoelde systemen zijn voorzien van beveiliging door middel van gebruikersnaam en wachtwoord.

Uw persoonsgegevens worden binnen de Europa opgeslagen. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen in derde-landen die niet voldoen aan de strenge privacy eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 6. Uw persoonsgegevens en derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Evenmin verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, tenzij het noodzakelijk is dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Voor een optimale bedrijfsvoering maken wij gebruik van de diensten van derde-partijen. Het gaat om de volgende partijen met bijbehorende doelen:

 • Capsule: Online CMS-omgeving. Hiermee houden wij het overzicht van de gemaakte afspraken met onze klanten, helpt o.a. bij de uitvoering van de overeenkomsten.
 • Google Drive: een cloud omgeving voor het opslaan van belangrijke documenten.
 • Moneybird: Online boekhoudprogramma, hiermee maken wij de offertes en verzenden wij de facturen.
 • Blue Service Group: de payroll-organisatie met wie wij samenwerken voor o.a. de salarisadministratie ten aanzien van de ingehuurde medewerkers.
 • Google Suite: een betaalde versie van Gmail voor online correspondentie van onze organisatie.

Met deze partijen hebben wij afzonderlijke verwerkersovereenkomsten gesloten. Dit is in de meeste gevallen gedaan bij het sluiten van een overeenkomst voor een specifieke dienst.

Artikel 7. Uw rechten

Als betrokkene heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken en deze gegevens in zijn geheel te verwijderen en het recht van vergetelheid toe te passen. Wij zullen in beginsel binnen 4 weken hierop reageren, tenzij de omvang van de persoonsgegevens een langere reactietermijn rechtvaardigt. Om uw identiteit te controleren verzoeken wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen naar info@woningontruimingarnhem.com.  Ter bescherming van uw privacy kunt u de pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), paspoortnummer en BSN onleesbaar maken.

Artikel 8. Links naar websites van derden

Onze website kan links naar de websites van externe partijen bevatten. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de websites van de externe partijen. Wij kunnen niet garanderen dat de websites van externe partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u dan ook aan om de privacy policy van deze externe partijen te raadplegen.

Artikel 9. Klacht bij de toezichthouder

Tot slot willen wij u erop wijzen dat u een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt indienen ingeval u niet tevreden bent over onze werkwijze met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens bereiken via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Artikel 10. Slotbepalingen

Deze privacyverklaring kunnen wij te allen tijde wijzigen. Dit kunnen wij doen, bijvoorbeeld als gevolg van veranderende regelgeving. De nieuwste versie vindt u op onze website terug.

Arnhem, juli 2019

Waarom kiest u Woningontruiming Arnhem?

Bij een woning- of bedrijfsontruiming komt veel kijken. Wij begrijpen dat uw prioriteiten ergens anders liggen dan bij de ontruiming. Bij Woningontruiming Arnhem ontruimen wij uw woning of bedrijfspand snel en nauwkeurig, zodat u nergens meer omkijken naar heeft. Zo kunt u zich focussen op de dingen die echt belangrijk zijn. Wel zo fijn!

Vraag offerte aan

Wij werken samen met

Logo Cliniclowns
Logo De Zonnenbloem
Logo Gered Gereedschap
Logo SWOA
Logo Keten Dementie de Liemers
Logo To Care Zorgprofessionals
Logo ReShare Leger des Heils
Logo Erkend Leerbedrijf

Interesse in onze diensten? Vraag offerte aan